SKy Asia – chuyên cung cấp thiết bị công nghiệp

SKY ASIA là đại diện hãng SNS tại Việt Nam, chuyên nhập khẩu, cung cấp và phân phối thiết bị, vật tư, máy móc, phụ tùng thay thế cho các nhà máy sản xuất.

SKF NSK FAG

1. VÒNG BI CÔNG NGHIỆP

Vòng Bi SKF NU 322 ECP/C3

1. VÒNG BI CÔNG NGHIỆP

Vòng Bi SKF 22326 CC/W33

1. VÒNG BI CÔNG NGHIỆP

Vòng bi SKF NJ 2308 ECP/C3

1. VÒNG BI CÔNG NGHIỆP

Vòng bi côn NSK HR32216J

1. VÒNG BI CÔNG NGHIỆP

Gối bi ASAHI UCT 209

1. VÒNG BI CÔNG NGHIỆP

Gối bi ASAHI UKF 210

1. VÒNG BI CÔNG NGHIỆP

Vòng bi ASAHI UC 216

SNS SMC