Cảm biến JSP DN300

Hướng dẫn đo buồng và điểm
»Sắp xếp giữa các mặt bích
Với trích xuất buồng cho tối đa DN300 và PN16 Với trích xuất tại chỗ cho tối đa DN1000 và PN320
»Sắp xếp mối hàn
Với chiết xuất buồng cho tối đa DN300 và PN320 Với khai thác tại chỗ cho tối đa DN600 và PN320
»Nhiệt độ tối đa lên tới 600 ° C (tùy thuộc vào vật liệu lỗ)
»Góc của ống chiết 0 đến 180 ° C hoặc chiết đôi

Danh mục: Từ khóa: ,

Hướng dẫn đo buồng và điểm
»Sắp xếp giữa các mặt bích
Với trích xuất buồng cho tối đa DN300 và PN16 Với trích xuất tại chỗ cho tối đa DN1000 và PN320
»Sắp xếp mối hàn
Với chiết xuất buồng cho tối đa DN300 và PN320 Với khai thác tại chỗ cho tối đa DN600 và PN320
»Nhiệt độ tối đa lên tới 600 ° C (tùy thuộc vào vật liệu lỗ)
»Góc của ống chiết 0 đến 180 ° C hoặc chiết đôi

Liên hệ