Cảm biến JSP P5315

Máy phát lập trình chính xác với truyền thông HART
»Hỗ trợ tất cả các cảm biến điện trở và cặp nhiệt điện thông thường
»Tín hiệu đầu ra được tuyến tính hóa 4 đến 20 mA với giao tiếp HART
»Độ chính xác lên tới 0,05% (phạm vi hiệu chuẩn)
»Cách ly Galvanic của đầu vào từ đầu ra 1000 VAC
»Lập trình bởi HARTWinConf và modem HART tiêu chuẩn
»Khả năng chống nhiễu cao (môi trường công nghiệp)
»Phiên bản DIN kênh đôi

Danh mục: Từ khóa: ,

Máy phát lập trình chính xác với truyền thông HART
»Hỗ trợ tất cả các cảm biến điện trở và cặp nhiệt điện thông thường
»Tín hiệu đầu ra được tuyến tính hóa 4 đến 20 mA với giao tiếp HART
»Độ chính xác lên tới 0,05% (phạm vi hiệu chuẩn)
»Cách ly Galvanic của đầu vào từ đầu ra 1000 VAC
»Lập trình bởi HARTWinConf và modem HART tiêu chuẩn
»Khả năng chống nhiễu cao (môi trường công nghiệp)
»Phiên bản DIN kênh đôi

Liên hệ