Cảm biến sợi quang HANYOUNG GT-4310

– Loại cảm biến: Thu-Phát

– Đường kính sợi quang: Ø2.2 mm

– Khoảng cách phát hiện: 150mm

– Đối tượng phát hiện Min: Ø1 mm

– Bán kính cong cho phép: 30R

– Chiều dài cáp: Cáp dài 2m

– Nhiệt độ môi trường: -30 – 70°C

– Độ ẩm: 35 – 85 % R.H.

– Loại cảm biến: Thu-Phát

– Đường kính sợi quang: Ø2.2 mm

– Khoảng cách phát hiện: 150mm

– Đối tượng phát hiện Min: Ø1 mm

– Bán kính cong cho phép: 30R

– Chiều dài cáp: Cáp dài 2m

– Nhiệt độ môi trường: -30 – 70°C

– Độ ẩm: 35 – 85 % R.H.

Liên hệ