VAN SMC TÁC ĐỘNG KHÍ 5 CỔNG SYA SERIES

Thiết bị khí nén SMC van tác động khí 5 cổng dòng SYA3000/5000/7000

Van vận hành bằng khí 5 cổng dòng SYA.

Đặc tính kỹ thuật

Lưu chất Khí
áp suất làm việc(MPa) dòng 2 vị trí đơn 0.15 tới 0.7
dòng 2 vị trí đôi –100 kPa tới 0.7
dòng 3 vị trí –100 kPa tới 0.7
áp suất điều khiển(MPa) dòng 2 vị trí đơn 0.1 đến 0.7
dòng 2 vị trí đôi 0.1 đến 0.7
dòng 3 vị trí 0.2 đến 0.7
Nhiệt độ làm việc (°C) –10 đến 60

Hướng dẫn chọn mã

 

Liên hệ